Aktualności

Zespół Szkół Zawodowych ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich - - Witamy na naszej stronie
21,10,-1,65,1
25,600,60,0,3000,5000,25,200
90,150,1,50,19,30,45,1,70,20,1,50,1,0,1,5000
0,1,0,0,2,20,7,5,1,1,0,21,-23,1
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Nasze nowoczesne obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
ZSZ "wrocławska"
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat

Święto Edukacji Narodowej 2019

„Bo wielki człowiek to człowiek, który zrobił dużo małych rzeczy…”

11 października br., o godz. 11.00 w szkolnej auli rozpoczęła się Powiatowa Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Ząbkowicki, Pan Roman Fester, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego, Pan Marian Kozyra, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie, Pani Dorota Sierka, dyrektorzy jednostek oświatowych i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego, Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Anna Kudryńska oraz nauczyciele, emeryci, pracownicy administracji i obsługi oraz młodzież.

W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły, Pan Ryszard Pawłowski odwołał się do oświeceniowych twórców polskiej myśli politycznej, wskazując, że rolą oświaty jest budowanie przyszłości naszego kraju, a praca nauczycieli służy wychowaniu młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych, a w efekcie szczęśliwych. Pan Dyrektor nakreślił sylwetkę współczesnego nauczyciela – fachowca w swojej dziedzinie, sprawnego pedagoga i psychologa, wychowawcy uczniów i osoby wspomagającej rodziców wychowanków. Jest to osoba umiejąca sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, stale dokształcająca się i szukająca rozwiązań, a przy tym niepozbawiona osobistych problemów. 

 

Pan Ryszard Pawłowski podziękował nauczycielom za kreatywność i okazywaną uczniom życzliwość, pracownikom administracji i obsługi za wsparcie, a władzom powiatowym za troskę o właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Z kolei Pan Starosta przytoczył słowa Konfucjusza: „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”. Pan Roman Fester zwrócił uwagę na takie cechy nauczycieli jak odpowiedzialność, zaangażowanie w swoją pracę, oddanie wychowankom, dostosowanie metod nauczania do dynamiki zmieniającego się świata i wrażliwości młodych ludzi.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie nagród Starosty wyróżniającym się w pracy dyrektorom i nauczycielom. Na program artystyczny, przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli: P. Agnieszki Chłopaś, P. Julity Kasprowicz i P. Anny Magnowskiej, złożyła się inscenizacja spotkania po latach absolwentów szkoły na Wrocławskiej, wspominających z rozrzewnieniem lata szkolne i dziękujących pedagogom za ich życiową mądrość, cierpliwe i wytrwałe przekazywanie wiedzy oraz okazane serce. Nauczyciele zostali przedstawieni jako ludzie z pasją, inspirujący wychowanków do stania się tymi, kim mogą i pragną być. Wspominani opiekunowie włożyli wiele wysiłku, by rozniecić w wychowankach aspiracje i nauczyć ich korzystać z mądrości patrona szkoły i ludzi, którzy ją tworzyli. Walorem inscenizacji była różnorodność środków wyrazu, wyrazista gra szkolnych artystów, ciekawy pokaz multimedialny, wykonane na żywo piosenki i utwory instrumentalne, a szczególnie zamykający przedstawienie występ włoskich tenorów z zespołu „Il volo”.

Ostatnim akcentem uroczystego spotkania był poczęstunek przygotowany przez uczniów technikum gastronomicznego pod kierunkiem: P. Ewy Ancerowicz, P. Anny Kudryńskiej, P. Julity Pikul i p. Anny Pintal.

gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.