Aktualności

Zespół Szkół Zawodowych ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich - - Witamy na naszej stronie
21,10,-1,65,1
25,600,60,0,3000,5000,25,200
90,150,1,50,19,30,45,1,70,20,1,50,1,0,1,5000
0,1,0,0,2,20,7,5,1,1,0,21,-23,1
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Nasze nowoczesne obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
ZSZ "wrocławska"
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat

 Pożegnanie maturzystów 2019

Pożegnanie maturzystów 2019

 

26 kwietnia o godz. 9.00 rozpoczął się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego przez tegorocznych maturzystów. Piękna pogoda sprzyjała wyjątkowemu spotkaniu, na którym, oprócz społeczności szkolnej, obecni byli goście: starosta ząbkowicki, Pan Roman Fester, burmistrz Ząbkowic Śląskich, Pan Marcin Orzeszek, przewodniczący Rady Rodziców, Pan Andrzej Dominik i reprezentant oddziału wałbrzyskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników, Pan Jacek Fijałkowski.

 

 

 

Dyrektor szkoły, Pan Ryszard Pawłowski podkreślił, że maturzyści byli przez cztery lata nauki w naszej szkole traktowani podmiotowo, ich czas wypełniał udział w tradycyjnych uroczystościach szkolnych, świętach, spotkaniach i wycieczkach, a między przyjemnymi wydarzeniami pochłaniała ich nauka tego, co lubili, i tego, czego tylko musieli się nauczyć. Pan Dyrektor podziękował uczniom, którzy potraktowali pobyt w naszej placówce nie tylko jako furtkę do egzaminu maturalnego i zdobycia kwalifikacji zawodowych, ale wykorzystali ten czas i miejsce do pozytywnego działania, biorąc udział w konkursach, wolontariacie, honorowym krwiodawstwie i występach artystycznych. W swoim wystąpieniu Pan Ryszard Pawłowski podziękował w sposób szczególny wychowawcom za trud formowania charakterów i wspieranie swoich podopiecznych: Pani Annie Semeniuk (wychowawczyni kl. IVA), Pani Monice Germańskiej (kl. 4TE), Pani Agnieszce Jasek-Łacie (kl. IVTI), Pani Annie Magnowskiej (kl. IVTG), Pani Agacie Kazimierczak-Czapidze (kl. IV TBH) i Panu Piotrowi Burmistrzowi (kl. IVS).

Pan Dyrektor życzył maturzystom mądrze wytyczonych celów i odwagi w realizacji marzeń, które motywują do działania i zachęcają do przekraczania własnych ograniczeń. Życzenia dotyczyły zdania egzaminów na miarę możliwości i zdolności uczniów, łapania w żagle pomyślnych wiatrów, odważnego, twórczego i pięknego życia. Również Pan Starosta i Pan Burmistrz gratulowali uczniom ukończenia szkoły, życzyli pomyślności podczas egzaminów i udanego startu w dorosłe życie. W imieniu społeczności uczniowskiej pożegnała maturzystów przewodnicząca szkoły, Paulina Semeniuk, która zachęcała starszych kolegów do przyjmowania odpowiedzialności za siebie, brania losu we własne ręce i zgody z samym sobą. Życzyła maturzystom samych trudnych początków i szczęśliwych zakończeń.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce i aktywnie działającym na rzecz szkoły i środowiska. Nagrodę Starosty otrzymały: Weronika Kwiatkowska z kl. IVTE - średnia 5,08; Dagmara Derela z kl. IV TBH - średnia 4,80 i Klaudia Majerczyk z kl. IVTG - średnia 4,86. Nagroda Burmistrza została wręczona: Kindze Jednak z kl. IVTE (średnia 5,0), Szymonowi Józefowiczowi z kl. IVTI, Piotrowi Franczakowi z kl. IVTG, Michałowi Błaszkiewiczowi z kl. IV TBH i Kacprowi Bernatowi z kl. IVTE. Nagrodami książkowymi za średnią powyżej 5,0 i 4,75 oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie zostali wyróżnieni uczniowie: Weronika Kwiatkowska, Kinga Jednak, Kinga Paździor (kl. IV TE - średnia 4,96), Kacper Bernat (kl. IVTE - śr. 4,92), Marta Zuchmantowicz (kl. IVTE - śr. 4,88), Klaudia Majerczyk, Aleksandra Gnatowska (kl. IVTE - śr. 4,84), Dagmara Derela (kl. IVTBH - śr. 4,80), Dawid Jakubiszyn (kl. IVTE - śr. 4,80) i Agata Ruchała (kl. IVTE -śr. 4,76).

Miłym akcentem kończącym apel było zrobienie sobie przez klasy maturalne pożegnalnych zdjęć z wychowawcą. Następnie maturzyści udali się do klas, by tu odebrać świadectwa i podziękować swoim opiekunom za trud wychowania i kształcenia. Dla młodszych klas dzisiejsza uroczystość była ważną lekcją wychowawczą, uświadamiającą im, że warto się uczyć i aktywnie włączać w życie szkoły. 

gościmy

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.