Aktualności

Zespół Szkół Zawodowych ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich - - Witamy na naszej stronie
21,10,-1,65,1
25,600,60,0,3000,5000,25,200
90,150,1,50,19,30,45,1,70,20,1,50,1,0,1,5000
0,1,0,0,2,20,7,5,1,1,0,21,-23,1
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Nasze nowoczesne obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
ZSZ "wrocławska"
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat

„Łapcie w żagle pomyślne wiatry. Podróżujcie, śnijcie, odkrywajcie”

 

 

 

              W piątek, 29 kwietnia 2022 r. w szkolnej auli rozpoczął się uroczysty apel z okazji ukończenia szkoły przez tegorocznych maturzystów. W uroczystości wzięli udział goście: Pan Starosta Roman Fester, Pan Burmistrz Marcin Orzeszek, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Kudryńska oraz wychowawcy i klasy maturalne.

              Dyrektor Szkoły Pan Ryszard Pawłowski podsumował cztery lata nauki maturzystów, m.in. zachęcił do przypomnienia sobie pierwszego dnia w placówce, ważnych wydarzeń   z życia klasy i szkoły oraz długich tygodni w ławce szkolnej, podczas których uczniowie uczyli się  zarówno tego, co lubili, jak i tego, co tylko musieli przyswoić. Pan Dyrektor podkreślił, że maturzyści przez ostatnie cztery lata byli podmiotem w naszej szkole. Słowa podziękowania zostały skierowane do uczniów, którzy potraktowali pobyt w naszej placówce nie tylko jako furtkę do egzaminu maturalnego i zdobycia kwalifikacji zawodowych, ale wykorzystali ten czas i miejsce do pozytywnego działania, osiągając sukcesy w olimpiadach i konkursach, uczestniczyli w wolontariacie i honorowym krwiodawstwie, reprezentowali szkołę w zawodach sportowych i podczas występów na scenie, z okazji różnych uroczystości, przekazywali wiele cennych prawd.

              Pan Ryszard Pawłowski podziękował wszystkim nauczycielom, a zwłaszcza wychowawcom, Paniom: Annie Wilk, Anecie Kwiatkowskiej, Beacie Blicharskiej, Annie Kozyrze, Agnieszce Krusze i Izabeli Adamowicz-Głaz za trud formowania charakterów swoich uczniów i pomoc w rozwijaniu ich talentów. Słowa wdzięczności usłyszeli również pracownicy administracji i obsługi oraz organ prowadzący szkołę – Powiat Ząbkowicki.

              Zarówno Pan Dyrektor, jak i Pan Starosta oraz Pan Burmistrz życzyli maturzystom, aby nie poddali się stresowi, każdy egzamin zdali na miarę swoich możliwości i zdolności oraz nie bali się marzeń i mądrze wytyczonych celów, motywujących do działania i przekraczania własnych ograniczeń.

              W imieniu maturzystów Filip Skowron, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego podziękował dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za trud wychowania i nauczania. Zwracając się do rówieśników, powiedział, że placówka na trwałe wpisała się w ich życie, w dużej mierze ukształtowała charaktery i była bardzo przyjaznym środowiskiem.

              Ważnym momentem uroczystości było wręczenie nagród najlepszym absolwentom. Nagrodę Starosty Powiatu Ząbkowickiego otrzymały: Ewa Karpierz, Karolina Bierut (obie ze średnią ocen 5,28) oraz Roksana Fil (średnia ocen 5,04), a nagrodę Rady Rodziców Michał Nastała (5,0). Wysokie wyniki w nauce uzyskali również: Zofia Kudryńska (4,92), Sara Buczko (4, 86), Daria Pogodzińska (4,79), Martyna Pawłowska (4,78), Wiktoria Dragulska (4,77), Roksana Łotysz i Paulina Starczewska (4,76), Kacper Helon i Julian Zerek (4,75) oraz Klaudia Zieleń (4,71), Jakub Gozdera (4,68), Emilia Sokołowska i Kacper Adamowski (4,60), Wanessa Nykiel (4,56), Wiktoria Wereśniak (4,54) i Weronika Gumiężny (4,52).

              Miłym akcentem spotkania były podziękowania od rodziców, w imieniu których  Pani Anna Kudryńska wręczyła kwiaty: Panu Staroście i Burmistrzowi, dyrekcji oraz wychowawcom. W tak wyjątkowym dniu nie zabrakło pamiątkowych zdjęć – po zakończeniu apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się przed szkołę, a następnie do swoich klas, by tu otrzymać świadectwa i pożegnać się z opiekunami.

 

gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.