Aktualności

Zespół Szkół Zawodowych ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich - - Witamy na naszej stronie
21,10,-1,65,1
25,600,60,0,3000,5000,25,200
90,150,1,50,19,30,45,1,70,20,1,50,1,0,1,5000
0,1,0,0,2,20,7,5,1,1,0,21,-23,1
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Nasze nowoczesne obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
ZSZ "wrocławska"
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat

 

Dnia 1 września 2022 roku uroczystym apelem na dziedzińcu naszej szkoły rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022-2023.
Pan Dyrektor Ryszard Pawłowski przywitał grono nauczycielskie, rodziców, pracowników i uczniów, zarówno kontynuujących naukę oraz nowy rocznik rozpoczynający edukację w klasach pierwszych.

 

Przemówienie Pana Dyrektora:

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły,

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/23 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach

- Witam grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, rodziców a najcieplej młodzież naszej szkoły szczególnie uczniów i uczennice klas pierwszych, którzy swoją dalszą edukację będą realizować w szkole na wrocławskiej.

Jest to szczególny rok, gdyż na skutek reformy naukę w murach naszej szkoły po raz ostatni odbędą uczniowie dotychczasowego 4-letniego technikum. Bardzo ważnym wydarzeniem będą obchody 75- lecia istnienia naszej szkoły, która przez te lata wychowała i wykształciła tysiące absolwentów w różnych zawodach i specjalnościach.

W bieżącym roku szkolnym zakończyła pracę nauczycielka języka niemieckiego Pani Izabela Adamowicz Głaz oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych w osobach Pana Henryka Banika i Piotra Burmistrza. Za wieloletnią pracę w naszej placówce składam im serdeczne podziękowania.

Ale szkoła nie znosi próżni. Witam zatem nowych nauczycieli, którzy będą wam przekazywać wiedzę realizując z Wami podstawę programową.

Witam po kilkuletniej przerwie Panią Krystynę Maj nauczyciela chemii i fizyki. Witam Pana Michała Basaraba nauczyciela przedmiotów zawodowych. Witam nowych księży, nauczycieli religii Dawida Fiołka i Pawła Kruka.

Drodzy uczniowie! Minął już czas wakacji, czas odpoczynku. Teraz przed nami kolejny rok szkolny. Czas nowych wyzwań i nowych celów. Chciałbym, byście pamiętali, że uczycie się dla siebie, nie dla szkoły. Ona wam w tym jedynie pomaga.

Szkoła stawia przed Wami różne wyzwania. Czasem łatwe, czasem trudniejsze. Musicie umieć stawić im czoła. W ten sposób uczycie się podejmować konstruktywne decyzje i osiągać swoje cele. Życzę Wam osiągania sukcesów na miarę waszych możliwości.

Mam nadzieję, że gdy zaczną się kolejne wakacje, każdy z Was będzie mógł z satysfakcją spojrzeć na minione miesiące i powiedzieć: „To był dla mnie dobry rok szkolny!”.

W osiągnięciu tego celu pomoże wam życzliwa kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi.

1 września dla całej społeczności szkolnej był dotychczas dniem radosnych spotkań, rozmów o wakacyjnych przygodach, poznawania nowych kolegów, koleżanek i nauczycieli. Niestety dzisiejsza rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Przedłużający się stan pandemii sprawia, że póki co życie szkolne nie wraca do pełnej normy, którą wszyscy znamy. Wciąż nie potrafimy przewidzieć, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość, wciąż musimy rozwiązywać problemy, które stawia przed nami aktualna, trudna sytuacja.

Czas nauczania zdalnego sprawił, że tęsknimy za zwyczajnym tokiem roku szkolnego, za codziennymi spotkaniami z klasą i nauczycielami, za normalnymi lekcjami, a nawet za tradycyjnym sposobem pisania klasówek!

Dlatego proszę wszystkich - Uczniów, Nauczycieli, Rodziców i Pracowników Szkoły o odpowiedzialność i zrozumienie, o przestrzeganie regulaminu, procedur i stosowanie się do zaleceń. Tylko to sprawi, że nasza szkoła będzie miejscem dla nas bezpiecznym. Niestety, rzeczywistość pokazuje, że nie wszystko można przewidzieć i zaplanować, dlatego jeszcze raz proszę o odpowiedzialność - za siebie i za innych. 

Mam nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny będzie przebiegał bez zakłóceń i że znowu będziecie mogli zasiadać bez przerwy w szkolnych ławkach bez żadnych obaw i utrudnień.

 

Drodzy Pierwszoklasiści!

Witam Was w sposób szczególny. Dziękuję Wam za to, że wybraliście właśnie naszą szkołę. Wszystkie zawody i specjalności kształcenia powstały z myślą o zapewnieniu Wam edukacji na odpowiednio wysokim poziomie. Nasza szkoła cechuje się nowoczesnym i praktycznym podejściem. Zależy nam przede wszystkim na tym, by nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do pracy w konkretnym zawodzie i aby czas spędzony na nauce w szkole na Wrocławskiej stał się podstawą do osiągania przez Was sukcesów.

Wiemy, że przez dobrą szkołę wiedzie najlepsza droga do dobrej przyszłości. Tutaj macie możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy. Dołożymy wszelkich starań, byście otrzymali dobre wykształcenie. Musicie jednak od siebie wymagać znacznie więcej niż w szkole podstawowej. Zachęcam Was do udziału w projektach zawodowych, które podniosą wasze kwalifikacje i sprawią, że egzaminy zawodowe będą tylko formalnością i miłym wspomnieniem.

Już za moment usłyszycie pierwszy po wakacjach szkolny dzwonek. Wracając do szkolnych ławek, będziecie wspominali minione wakacje, zawarte znajomości, zwiedzone miejsca. Na szkolnych korytarzach ponownie zagości gwar, bo rozmowy i dyskusje na interesujące Was tematy to także forma nauki.

 Niech szkoła stanie się dla Was miejscem intelektualnej przygody, miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy, odkrywanie nauki i jej praw, odnajdywanie samego siebie w nowych okolicznościach czy rozwój własnych uzdolnień i umiejętności to fascynująca wycieczka w nieznane.

        Szkoła powinna realizować program dydaktyczny rozumiany jako przekazywanie młodzieży zarówno wiedzy szczegółowej, jak i wzorców postaw, powinna bowiem uczyć i wychowywać. Aby cele te mogły być spełnione, proces dydaktyczny powinien przebiegać w warunkach dyscypliny i wzajemnego szacunku między pedagogami i uczniami. Tylko w warunkach ścisłego przestrzegania szkolnych standardów można realizować ambitne plany edukacyjne. Zakładają one personalizację nauczania, czyli odkrywanie w każdym uczniu jego indywidualnego potencjału i talentów.

Chciałabym aby najważniejszym zadaniem dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce zarówno z poszczególnych przedmiotów  czy na egzaminie maturalnym i zawodowym, osiąganie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie szkoły w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy posiada.

Musicie pamiętać, że uczniami jesteście nie tylko w szkole ale też kiedy przebywacie na boisku, na wycieczce, czy na zabawie i obowiązują Was zawsze takie same normy zachowania.

Rozpoczęcie roku szkolnego jest odpowiednią okazją, aby docenić ciężką pracę nauczycieli. To nauczyciele przekazują wiedzę i formują kolejne pokolenia, które w przyszłości przejmą odpowiedzialność za Ojczyznę.

Nauczycielom życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały Wam dużo zadowolenia i satysfakcji, aby nasza misja czyniła nas dobrymi belframi. Niech każdy dzień przynosi wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu.

 Nie mogę pominąć także pracowników administracji i obsługi. Bez ich  trudu właściwe funkcjonowanie placówki byłoby niemożliwe.

Drodzy Rodzice to będzie również dla Was czas szczególny, bowiem nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele nadziei związanych z przyszłością Waszych dzieci. Bez waszego udziału nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. We współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna, wasza pomoc niezbędna. Żywimy też nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie będziemy tworzyli dobrą szkołę.

Nie moglibyśmy tworzyć takiej szkoły bez samorządu lokalnego, bez instytucji Powiatu Ząbkowickiego, który czynnie wspomaga nasze wysiłki. Wierzymy, że troska o warunki, w jakich kształci się nasza młodzież, jest troską nie tylko rodziców, nauczycieli, dyrekcji, ale także władz samorządowych, które pomagają nam w budowaniu wizerunku szkoły.

W nowym roku szkolnym 2022/2023 życzę zatem wszystkim samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Bardzo ważne jest także to, aby szkoła wychowywała swoich podopiecznych w duchu patriotycznym, dbając o wpojenie im pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i obywatelskiej.

Pragnę na koniec przekazać 3 ważne informacje.

Kto chce mieć wysokie osiągnięcia, zdobywać nową wiedzę, uzyskiwać odpowiednie oceny i zakończyć rok zgodnie z własnymi oczekiwaniami – musi być obecny na lekcjach, również jeśli będą prowadzone w formie zdalnej.

Co do zasad, które obowiązują w naszej szkole, chciałbym podkreślić, że grzeczność należy okazywać wszystkim pracownikom szkoły, ponieważ to świadczy o dobrym wychowaniu. Traktujcie wszystkich tak, jak sami chcecie być traktowani- z szacunkiem i kulturą.

Na zajęciach stacjonarnych nie wolno używać telefonów komórkowych, a wszelkie nagrywanie czy robienie zdjęć podczas lekcji łamie prawo własności intelektualnej, prawa autorskie i jest sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Pozostałe zasady obowiązujące w naszej szkole przedstawią Wam wasi wychowawcy.

Początek września to data nie tylko rozpoczęcia roku szkolnego. To przede wszystkim pamięć o II wojnie światowej. 1 września obchodzimy 83 rocznicę tego strasznego w skutkach wydarzenia. Wydarzenia odległego w czasie, a jednak wciąż żywego. Losy narodu polskiego wielokrotnie wystawiane były na próby – nierzadko bolesne.

Dlatego dla Polaków historia - to coś więcej niż tylko fakty z przeszłości. Świadomość historyczna jest nieodłączną częścią naszej mentalności, narodowej wrażliwości i sposobu postrzegania świata. Dzisiaj oddajemy hołd poległym podczas II wojny światowej. Należy się im bezwzględny szacunek i pamięć.

Nowego wymiaru zatem nabiera wojna tuż za naszą wschodnią granicą. Barbarzyńska napaść na Suwerenną Ukrainę trwająca już 160 dzień dokonana przez Rosję sprawiła wielkie zawirowania na świecie w sferze politycznej, gospodarczej, energetycznej, demograficznej a właściwie można powiedzieć, że w każdej. Zbrojna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę była zaskoczeniem zarówno dla ukraińskich elit politycznych i tamtejszego społeczeństwa, jak i wspólnoty międzynarodowej, mimo iż stanowiła naturalną konsekwencję rosyjskiej polityki wobec Ukrainy.

Rok szkolny 2022/2023 uważam za rozpoczęty. Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy, zadbajmy by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania!

Mam nadzieję, że po dwumiesięcznej przerwie jesteście gotowi na wyzwania i z uśmiechem na twarzach podejmiecie dalszą naukę. Życzę Wam powodzenia!

 

gościmy

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.