Aktualności

Zespół Szkół Zawodowych ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich - - Witamy na naszej stronie
21,10,-1,65,1
25,600,60,0,3000,5000,25,200
90,150,1,50,19,30,45,1,70,20,1,50,1,0,1,5000
0,1,0,0,2,20,7,5,1,1,0,21,-23,1
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Nasze nowoczesne obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
ZSZ "wrocławska"
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat

 Inwestycja w kwalifikacje

 

Projekt pn. Inwestycja w kwalifikacje jest realizowany przez Powiat Ząbkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU
Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe: ZSZ w Ząbkowicach Śl. (technikum i szkoła branżowa) i ZSP w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa) poprzez doposażenie placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych dla 240 uczniów i staży dla 180 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 34 nauczycieli do końca czerwca 2023.

GRUPA DOCELOWA
Zgodnie z SzOOP i Regulaminem konkursu wsparcie w projekcie na rzecz dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy kierowane
jest do:
– uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe – 240 uczniów ZSZ w Ząbkowicach Śląskich i ZSP w Ziębicach,
– szkół i placówek (instytucji i kadry pedagogicznej), prowadzących kształcenie zawodowe – technika i szkoły branżowe w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich i ZSP (4 placówki),
– nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego – 34.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE
– doposażenie placówek
– organizacja staży uczniowskich dla 75% uczniów uczestniczących w projekcie
– szkolenia dla nauczycieli
– szkolenia/zajęcia specjalistyczne dla uczniów
– doradztwo zawodowe dla uczniów

BUDŻET PROJEKTU
Wydatki ogółem: 2 740 530,50 zł
Dofinansowanie UE: 2 329 149,08 zł
Wkład własny: 411 381,42 zł

 

 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 

Programowanie i obsługa druku 3D

Realizowany w ramach projektu „Inwestycja w kwalifikacje”

 

Kurs prowadzony przez nauczycieli: Bożena Małozięć i Jan Małozięć w wymiarze 100 godzin

dla  uczniów klas 4A i 4 AA  Technikum Mechanicznego

galeria 

 

Serwis napojów mieszanych i alkoholi

Realizowany w ramach projektu „Inwestycja w kwalifikacje”

galeria

 

 

Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

galeria

 

 

Kurs - Obsługa biura Ewa Niezgoda - Działa

galeria

 

 

 

 

 

 

gościmy

Odwiedza nas 133 gości oraz 0 użytkowników.