Aktualności

Zespół Szkół Zawodowych ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich - - Witamy na naszej stronie
21,10,-1,65,1
25,600,60,0,3000,5000,25,200
90,150,1,50,19,30,45,1,70,20,1,50,1,0,1,5000
0,1,0,0,2,20,7,5,1,1,0,21,-23,1
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Nasze nowoczesne obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
ZSZ "wrocławska"
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat

 

„Podróżujcie, śnijcie, odkrywajcie”

W piątek 28 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów czteroletniego technikum. Starosta Powiatu Ząbkowickiego wręczył dla najlepszych absolwentów nagrody, które otrzymali: Sylwia Romanowska, Tomasz Romanowski oraz Emilia Licznar. W imieniu Burmistrza Marcina Orzeszka Pan Wiceburmistrz Dariusz Małozięć nagrodził następujących absolwentów będących mieszkańcami gminy Ząbkowice: Weronika Lach, Mateusz Kapłan, Patrycja Pińczuk. Wyróżnienia także otrzymali Krzysztof Cempiel, Oliwia Lesiuk, Klaudia Petrykowska, Szymon Świtała. Następnie Pan Krzysztof Czaja - wiceprzewodniczący  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Oddział w Wałbrzychu nagrodził najlepszego absolwenta w branży mechanicznej Michała Ostrowskiego, który uzyskał najwyższą średnią ocen ze wszystkich uczniów kończących szkołę. Wyróżnienie za pracę na rzecz szkoły otrzymała także Kinga Pietrzak.

 

Przemówienie Dyrektora Ryszarda Pawłowskiego

Witam bardzo serdecznie na Uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich. Szczególnie witam włodarzy ziemi ząbkowickiej w osobie pana Starosty Romana Festera. Witam  Wiceburmistrza Ząbkowic Śląskich Dariusza Małozięcia, który reprezentuje Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Oddział w Wałbrzychu reprezentuje Pan Krzysztof Czaja- absolwent naszej szkoły. Radę Rodziców Reprezentuje Przewodnicząca Pani Beata Zawada.

Witam nauczycieli, ale przede wszystkim młodzież, szczególnie tegorocznych absolwentów, gdyż właśnie Wy jesteście głównymi beneficjentami dzisiejszej uroczystości. Cztery lata temu dokonaliście wyboru szkoły średniej. My - nauczyciele, cieszyliśmy się, że wybraliście właśnie naszą placówkę. Zapewne pamiętacie jak wtedy szukaliście swojego nazwiska na liście przyjętych i z zadowoleniem rozpoczynaliście wakacje jako uczniowie technikum. Udziałem Waszym były tradycyjne uroczystości szkolne, ważne wydarzenia, święta, imprezy, klasyfikacje, połowinki, wycieczki, realizowane projekty unijne, studniówka. A między przyjemnymi wydarzeniami - długie tygodnie w ławce szkolnej, uczenie się tego co lubię i tego co tylko muszę. To wszystko składało się na to, że przez ostatnie 4 lata byliście podmiotem w szkole na wrocławskiej 17.

Czas płynął szybko, nawiązywaliście znajomości, zdobywaliście wiedzę i umiejętności, byliście kształtowani przez waszych wychowawców i innych nauczycieli. Jestem przekonany, że nauczyciele zrobili wszystko, aby tę wiedzę i umiejętności Wam przekazać. Reszta zależy już tylko od Was, od Waszych chęci, zaangażowania od waszej determinacji. Czteroletni okres Waszej edukacji naznaczony jest wydarzeniami tragicznymi w skutkach. Myślę tu o pandemii korona wirusa, która wymusiła na nas wszystkich edukację zdalną. Tragicznym wydarzeniem jest także wojna w Ukrainie. Wierzę, że wydarzenia te nie będą przeszkodą i z perspektywy czasu egzamin maturalny będzie miłym wspomnieniem i pierwszym krokiem podróży w dorosłość, czego Wam wszystkim życzę.

Dzisiaj możemy powiedzieć, że wielu z was swą podróż w dorosłość rozpoczęło pięknie. Świadczy o tym wyróżnienia nie tylko za osiągnięcia w nauce, ale za to co zrobiliście dla innych, dla szkoły, dla jej dobrego imienia, dla regionu ale przede wszystkim dla siebie. Dziękuję wszystkim, którzy potraktowali pobyt w naszej placówce nie tylko jako furtkę do egzaminu maturalnego i zdobycia kwalifikacji zawodowych, ale wykorzystali ten czas i miejsce do pozytywnego działania. Za to, że odpowiadaliście na wezwania waszych nauczycieli do udziału w konkursach, realizacji projektów unijnych, wolontariacie, honorowym krwiodawstwie. Za to, że na scenie z okazji różnych uroczystości przekazywaliście wiele cennych prawd i postaw patriotycznych. Chciałbym szczególnie podziękować wszystkim pedagogom, zwłaszcza wychowawcom. To oni po części formowali wasze charaktery. Odkrywali w was talenty i pomagali je rozwijać. Być może właśnie dzięki nim staliście się kimś bardzo ważnym. Za pracę w tym zespole dziękuję wszystkim nauczycielom i wychowawcom, Annie Semeniuk – wychowawcy klasy 4A, Monice Germańskiej – wychowawcy klasy 4TE, Annie Bara – wychowawcy klasy 4TSB, Agnieszce Rabenda – wychowawcy klasy 4TI, Julicie Pikul – wychowawcy klasy 4TG.

Dziękuję również pracownikom administracji i obsługi, którzy przyczynili się do tego, iż czas tutaj upłynął w miłej atmosferze, czystości i porządku. Słowa uznania i podziękowania kieruję na ręce Przewodniczących Rady Rodziców (obecnej Pani Beacie Zawada oraz jej poprzedniczce – Pani Annie Kudryńskiej) za pracę na rzecz szkoły i pomoc w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego.

Dziękuję organowi prowadzącemu – Powiatowi Ząbkowickiemu. Na ręce Pana Starosty składam podziękowania za działania, które sprawiają, że nasza szkoła już z 75- letnią tradycją jest dobrze funkcjonującą placówką oświatową, którą wciąż wybierają rzesze młodych ludzi, chcących się kształcić zawodowo. Dziękuję Panu Burmistrzowi za działania wspierające naszą placówkę. Na ręce Pana Krzysztofa Czai ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Oddział w Wałbrzychu także składam podziękowanie za nagradzanie naszych najlepszych absolwentów w branży mechanicznej. Bardzo ważną rolę w waszej edukacji odegrali także przedsiębiorcy. To w ich zakładach zarówno w kraju jak i zagranicą realizowaliście praktyki zawodowe, staże oraz zdobywaliście dodatkowe umiejętności i wiadomości. To także przyczyniło się do Waszego rozwoju.

Prócz radości i dumy czujecie zapewne niepokój – co dalej? Co przyniesie przyszłość? Pewnie walkę o wymarzony indeks, upragnioną pracę, stworzenie własnego miejsca na ziemi. Życzę Wam więc mądrze wytyczonych celów. Z jednej strony na miarę Waszych możliwości, z drugiej – o krok dalej. Nie bójcie się marzeń. One dodają sił, motywują do działania, zachęcają do przekraczania własnych ograniczeń. Głęboko wierzę, że WAM się to uda.

Życzę wam, by umysły wasze nie poddały się stresowi, by każdy egzamin był zdany na miarę waszych możliwości i zdolności. Czasem potrzeba też odrobiny szczęścia, którego również wam życzę. Zdajcie te egzaminy - a potem łapcie w żagle pomyślne wiatry. Podróżujcie, śnijcie, odkrywajcie.

Nie żegnam Was, lecz mówię do zobaczenia licząc, że będziecie pamiętać o swojej szkole na wrocławskiej 17 – Waszej szkole. Życzę Wam dobrych wyborów w życiu, takich których konsekwencją będzie spełnienie, szczęście, radość i rozwijanie swoich pasji. Na zawsze zapamiętajcie to miejsce na ziemi. To tu bowiem kształtowały się Wasze młodzieńcze charaktery.

 

 galeria 1

 

 

 

 

 

 

gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.