Aktualności

Zespół Szkół Zawodowych ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich - - Witamy na naszej stronie
21,10,-1,65,1
25,600,60,0,3000,5000,25,200
90,150,1,50,19,30,45,1,70,20,1,50,1,0,1,5000
0,1,0,0,2,20,7,5,1,1,0,21,-23,1
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Zespół Szkół Zawodowych "wrocławska"
Nasze nowoczesne obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Obiekty sportowe
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Historia naszej szkoły
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
Z nami będziesz WIELKI
ZSZ "wrocławska"
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat
ZSZ "wrocławska" i dalej w wielki świat

 

 

Wakacje czas zacząć!

23 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. odbył się apel zwieńczający rok szkolny 2022/2023

Na uroczystość przybyli goście: Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego - Pani Kinga Grabowa oraz przedstawicielka firmy Kordas – Pani Anna Chlebowska.

Zaproszone osoby a także przewodnicząca  Rady Rodziców Pani Beata Zawada, nauczyciele, przybyli rodzice a przede wszystkim uczniowie zostali przywitani przez Dyrektora Szkoły Pana Ryszarda Pawłowskiego, który w swoim wystąpieniu przekazał gratulacje wszystkim uczniom otrzymującym promocję do następnej klasy. Podziękował młodzieży za „wysiłek i zaangażowanie w zgłębianie tajników wiedzy, w zdobywanie nowych umiejętności”.

Następnie zwrócił się do absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia, życząc wytrwałości w dążeniu do nowych celów.

Pan Dyrektor podkreślił, że każdy z uczniów jest „niepowtarzalnym, wyjątkowym i wartościowym młodym człowiekiem o dużych możliwościach” a to przesłanie powinno towarzyszyć zwłaszcza absolwentom naszej szkoły, którzy wyruszają w świat, dokonując ważnych wyborów życiowych. Bycie absolwentem szkoły na Wrocławskiej zobowiązuje. Pan Dyrektor zapewnił, że społeczność szkolna nie zapomni o absolwentach, ale jednocześnie życzył, aby oni nie zapomnieli o dawnych znajomościach, miejscach i ludziach, z którymi byli dotychczas związani.

Pan Dyrektor zwrócił się także do Rodziców, dziękując im za współpracę, za wszelkie działania wspierające szkołę, za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

 

Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły podziękował za włożony trud  i troskę o kształcenie właściwych postaw naszej młodzieży.

Słowa podziękowania Pan Dyrektor skierował także do organu prowadzącego, czyli Powiatu Ząbkowickiego za dbałość o  prawidłowe funkcjonowanie szkoły oraz realizację projektów unijnych.

Pan dyrektor jako przykład podał projekt pn. Inwestycja w kwalifikacje współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty poprzez doposażenie placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie, realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz organizacja dla nich  staży zawodowych. Bardzo ważnym zadaniem w projekcie było także podniesienie kwalifikacji dla nauczycieli.

Zakończenie roku szkolnego to także czas podsumowań i nagradzania najlepszych. W tym roku szkolnym to tego grona należą:

Granieczny Szymon

1BB

5,41

Kiepiela Izabela

4CC

5,35

Koza Zuzanna

4EE

5,11

Knych Paulina

4CC

5,06

Kowalczyk Adrian

3DD

5,00

Rembiasz Jakub

3DD

5,00

Podlipniak Natalia

4CC

5,00

Radwańska Wiktoria

1FF

4,75

Dudzik Róża

2DD

4,77

Waleryś Paweł

4AA

4,82

Chmiel Aleksandra

4CC

4,82

Jaroczyński Szymon

4CC

4,94

Kurczenko Nicoll

3k

5,25   

Januszewska Klaudia

3k

4,77

       

 

 

 

 

Gratulujemy najlepszym i życzymy kolejnych sukcesów!

Na uroczystości głos także zabrała  Pani Kinga Grabowa -  Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego, która szczególnie podkreśliła celujące wyniki uzyskane przez naszych uczniów z egzaminów przeprowadzonych w ramach projektu  Inwestycja w kwalifikacje. Oprócz złożonych gratulacji życzyła uczniom udanego wypoczynku wakacyjnego. Pani Anna Chlebowska, przedstawicielka firmy Kordas, podziękowała za współpracę ze szkołą oraz wyraziła dumę z utworzenia klasy patronackiej pod egidą firmy Kordas ze Srebrnej Góry. Przekazano także trzem uczniom klasy 3AA (technik mechanik obrabiarek sterowanych numerycznie) listy gratulacyjne za wzorowe odbycie praktyk zawodowych w firmie Kordas. Uroczystość zakończenia roku szkolnego przebiegała w miłej i już wakacyjnej atmosferze. Do rozpoczęcia letniego wypoczynku zachęcała pogodna aura towarzysząca zebranym na uroczystości. Na koniec Dyrekcja Szkoły oraz Samorząd Uczniowski, który był odpowiedzialny za oprawę uroczystego apelu, życzyli wszystkim zebranym udanych wakacji.

 

 

galeria

 

 

 

 

gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.