BIP

Zespół Szkół Zawodowych ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich - - Witamy na naszej stronie

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego,

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami;),

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557

 • z 1997 r. z późn. zmianami;),

 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

 • Statutu,

 • Zarządzeń Kuratora,

 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

 • Ramowego planu pracy szkoły,

 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

 • Regulaminów wewnętrznych.

Organ prowadzący szkołę:

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Henryka Sienkiewicza 11

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

gościmy

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.