Kadra

Zespół Szkół Zawodowych ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich - - Witamy na naszej stronie

Kadra ZSZ w Ząbkowicach Śląskich rok szkolny 2021-2022

 

Dyrektor szkoły mgr Ryszard Pawłowski

Zastępca dyrektora mgr Lucyna Gabory

Zastępca dyrektora mgr Janusz Labok

 

Język polski: mgr Małgorzata Bulanda, mgr Małgorzata Blicharska, mgr Monika Germańska, mgr Agnieszka Kozakiewicz

Język angielski: mgr Bolesław Chmielowiec, mgr Agnieszka Juszczyk, mgr Joanna Marcinowska, mgr Elżbieta Gajewicz, mgr Beata Zawada, 

Język niemiecki: mgr Anna Semeniuk, mgr Agnieszka Krusze, mgr Monika Zator, mgr Agnieszka Jasek Łata, mgr Anna Kozyra

Filozofia: mgr Joanna Rudy

Religia: ks. mgr Adam Przybysz, mgr Joanna Rudy

Historia: mgr Sylwia Harasymowicz Lis, mgr Agnieszka Chłopaś, mgr Agata Kazimierska Czapiga

Matematyka: mgr Anna Bara, mgr Tamara Oleksak, mgr Sylwia Siemasz

Biologia: mgr Julita Kasprowicz

Chemia: dr Elżbieta Wołoszczak, mgr Anna Pintal

Fizyka: mgr Anna Bara, mgr Aneta Staniak

Geografia : mgr Bogdan Tuła

Informatyka: mgr Wiesław Kokoszka, mgr Jan Małozięć, mgr Paweł Zych, mgr Paweł Oleasz

Język angielski w informatyce: mgr Joanna Marcinowska

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Piotr Czeleń

Wychowanie fizyczne: mgr Ryszard Pawłowski, mgr Piotr Czeleń, mgr Anna Wilk, mgr Julita Kasprowicz, mgr Brygida Podlipniak, mgr Jerzy Moszumański, mgr Grzegorz Pruszyński

Bezpieczeństwo i higiena pracy: mgr Piotr Burmistrz

Podstawy ekonomii: mgr Beata Bereźnicka

Praca biurowa: mgr Lucyna Gabory

Elementy prawa: mgr Teresa Magnowska

Organizacja sprzedaży towarów: mgr Lucyna Gabory

Pracownia sprzedaży: mgr Beata Mak Wyszomirska

Techniki komputerowe w pracy biurowej: mgr Lucyna Gabory

Gospodarka zasobami rzeczowymi: mgr Beata Bereźnicka

Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi: mgr Beata Bereźnicka

Sprzedaż krajowa i zagraniczna: mgr Beata Bereźnicka

Systemy operacyjne: mgr Agnieszka Rabenda, mgr Paweł Zych, mgr Wiesław Kokoszka

Lokalne sieci komputerowe: mgr Agnieszka Rabenda, mgr Paweł Zych

Urządzenia techniki komputerowej: mgr Bożena Małozięć

Administrowanie systemami operacyjnymi: mgr Agnieszka Rabenda, mgr Paweł Zych, mgr Wiesław Kokoszka, mgr Elżbieta Kołtuniuk

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej: mgr Bożena Małozięć, mgr Paweł Zych

Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych: mgr Agnieszka Rabenda, mgr Paweł Zych

Tworzenie i zarządzanie bazami danych: mgr Agnieszka Rabenda, mgr Paweł Zych

Tworzenie stron i aplikacji internetowych: mgr Agnieszka Rabenda, mgr Paweł Zych

Komunikacja społeczna i organizowanie pracy zespołu: mgr Aneta Kwiatkowska

Planowanie przedsięwzięć gospodarczych: mgr Lucyna Gabory, mgr Beata Bereźnicka

Podstawy przedsiębiorczości: mgr Ewa Niezgoda Działa, mgr Aneta Kwiatkowska

Język obcy zawodowy w handlu: mgr Elżbieta Gajewicz, mgr Anna Semeniuk

Podstawy konstrukcji maszyn: mgr Tomasz Fajt, mgr Bożena Małozięć

Podstawy sterowania i regulacji maszyn: mgr Tomasz Fajt

Technologia obróbki skrawaniem: mgr Henryk Banik, mgr Tomasz Fajt

Techniki wytwarzania: mgr Antoni Kleszczyk, mgr Tomasz Fajt

Rysunek techniczny: mgr Tomasz Fajt, mgr Henryk Banik

Obróbka ręczna i montaż części maszyn i urządzeń: mgr Jan Małozięć, mgr Henryk Różański

Obróbka skrawaniem: mgr Jan Małozięć, mgr Henryk Różański

Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie: mgr Jan Małozięć

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii: mgr Piotr Burmistrz

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych: mgr Teresa Magnowska

Podstawy gastronomii: mgr Teresa Magnowska

Technologia gastronomiczna: mgr Teresa Magnowska

Pracownia technologii gastronomicznej: mgr Julita Pikul, mgr Anna Pintal

Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych: mgr Krzysztof Krakowiak, mgr Janusz Kielar

Silniki pojazdów samochodowych: mgr Krzysztof Krakowiak, mgr Zbigniew Gut

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych: mgr Krzysztof Krakowiak, mgr Zbigniew Gut

Obsługa i naprawa poj. samochodowych: mgr Krzysztof Krakowiak, mgr Marek Sochacki, mgr Tomasz Fajt, mgr Dariusz Zachara

Technologia robót murarskich i tynkarskich: mgr Anna Stelmach

Podstawy budownictwa: mgr Anna Stelmach

Konstrukcje budowlane: mgr Anna Drożdż

Organizacja i przygotowanie budowy: mgr Anna Stelmach

Rysunek techniczny i budowlany: mgr Anna Stelmach

 

 

 

 

 

 

 

 

gościmy

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.